Velkommen

For informasjon om barnehager og regler for opptak, se informasjon på Oslo kommunes barnehagesider

Er du pålogget via ID-porten kan du her:

Svare på tilbud
Det er den som ble valgt til å motta tilbud og faktura ved innsending av søknad som må være logget på for å svare på tilbudet.

Se, endre eller slette søknad
Er du med i hovedopptaket skal du ikke endre din søknad i hovedopptaksperioden. Da mister du eventuell lovfestet rett til plass.

Si opp plass eller søk permisjon
Skal du bytte barnehage må du si opp plassen her. Unntak er hvis du bytter mellom to kommunale barnehager, da trenger du ikke å sende oppsigelse.

Endre kontaktopplysninger
Tilbud og annen informasjon om din barnehageplass fra kommunen sendes til e-post og mobiltelefonnummer som er registrert i nasjonalt kontakt- og reservasjonsregister, eller til folkeregistrert adresse. Klikk her for å oppdatere e-post og telefonnummer i det nasjonale registeret.

Endre familieopplysninger

Registrer ektefelle eller samboer.